Børn og natur

Kurset består af ét fag

Børn og natur (5 dage)

Skolefagkode: 44771

Deltageren kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin. Deltageren kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at skærpe børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Deltageren kan bruge opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold til naturen i rollen som professionel voksen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Social & SundhedsSkolen, Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
28-08-2017 01-09-2017 Ingen 08:00-15:30 18 31-07-2017
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk