Børns udtryksformer

Kurset består af ét fag

Børns udtryksformer (5 dage)

Skolefagkode: 44300

Deltagerne kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. De kan delagtiggøre børnene i den fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed.Deltagerne har kendskab til børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske, så de kan indgå i tilrettelæggelse af aktiviteter med et varieret udbud af udtryksformer tilpasset både det enkelte barns og børnegruppens behov.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
04-09-2018 31-10-2018 Ingen 17:30-21:30 18 07-08-2018
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk