De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre

Kurset består af ét fag

De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre (5 dage)

Skolefagkode: 42677

Deltagerne kan, med udgangspunkt i egne praksiserfaringer og med vægt på den forebyggende indsats, medvirke ved bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere med de mest almindeligt forekommende sygdomme. Herunder kan de observere ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred og livskvalitet, og viderebringe disse til relevante samarbejdspartnere.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
06-05-2019 10-05-2019 Ingen 08:00-15:26 18 25-03-2019
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk