Demens, aktivitet og livskvalitet og Innovatiion

Kurset består af flere fag

Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (5 dage)

Skolefagkode: 42674

Med baggrund i tidligere erhvervet viden og egne praksiserfaringer kan deltageren, ud fra egen og kollegers praksis, tage selvstændigt initiativ med henblik på at skabe vilkår for nye aktiviteter og sociale relationer for personer med demens. Deltageren tager, i forbindelse med individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter, afsæt i brugerens livshistorie og personlighed. Ligeledes kan deltageren anvende forskellige kommunikationsformer i såvel samvær som samarbejde med personer med demens og deres pårørende. Deltageren er i stand til at ajourføre sin viden på området.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling (2 dage)

Skolefagkode: 42930

Deltageren kan som medarbejder bidrage til at igangsætte, deltage i og gennemføre innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. I det arbejde kan deltageren anvende relevante redskaber og kreative metoder. Deltageren kan medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. I den forbindelse kan deltageren, når det er relevant, tage højde for gældende lovgivning inden for jobområdet. Deltageren kan medvirke til implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Holstebro afd.
Døesvej 70
7500 Holstebro
26-09-2018 09-10-2018 Ingen 08:00-15:30 18 06-09-2018
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk