Fælles sprog III - pl5

Kurset består af ét fag

Dokumentation i Fælles Sprog III (3 dage)

Skolefagkode: 48438

Deltageren kan udføre den daglige dokumentation i omsorgssystemer på baggrund af viden om, hvordan omsorgssystemer, fx FSIII, anvendes til forskellige former for dokumentation.Deltageren har forståelse for hvad der er relevant og væsentlig dokumentation i omsorgssystemer, og kan dokumentere på basis af anvendelse af en systematisk, målrettet og fremadrettet arbejdsmetode, eksempelvis problemløsningsmodellen. Deltageren kan udføre sit arbejde på baggrund af kendskab til gældende lovgivning, herunder lovgivningen om udveksling af persondata samt de lokalt besluttede rammer for skriftlig dokumentation.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Holstebro afd.
Døesvej 70
7500 Holstebro
29-08-2017 23-01-2018 Ingen 08:00-15:30 18 15-08-2017
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk