Faglig formidling omkring måltidet

Kurset består af ét fag

Service og faglig formidling omkring måltidet (3 dage)

Skolefagkode: 40764

Deltagerne kan medvirke til at fremme kommunikationen mellem køkkenpersonale, borgere og andet personale på arbejdspladsen. Gennem indsigt i egen og andre faggruppers opfattelse af sig selv (fx. social- og sundhedshjælper), kan deltagerne medvirke til at fremme det tværfaglige samarbejde på arbejdspladsen. Deltagerne har kendskab til borgernes ernæringsmæssige behov og kan indgå i det sundhedsfremmende arbejde i samspil med borgeren og det øvrige personale på arbejdspladsen. Deltageren kan udvise serviceorienteret adfærd over for borgerne og andet personale omkring anretning og servering af måltider.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
04-10-2017 11-10-2017 Ingen 08:00-15:30 18 14-08-2017
Pris 324 kr.
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk