Introduktion til førstehjælp på jobbet

Kurset består af ét fag

Introduktion til førstehjælp på jobbet (0,4 dage)

Skolefagkode: 42730

Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
03-09-2018 03-09-2018 Ingen 08:00-12:00 18 03-08-2018
Pris 49 kr.
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk