Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Kurset består af ét fag

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage)

Skolefagkode: 44274

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndte-rende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
22-01-2018 26-01-2018 Ingen 08:00-15:30 18 20-12-2017
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk