Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Kurset består af ét fag

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet (3 dage)

Skolefagkode: 41687

I det daglige arbejde kan deltageren genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning. Endvidere kan deltageren medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter. Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan deltageren bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger. Deltageren kan endvidere basere sit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
06-03-2019 10-04-2019 Ingen 08:00-15:30 18 27-01-2019
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk