Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Kurset består af ét fag

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (3 dage)

Skolefagkode: 47258

Deltageren kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin og inddrage borgeren i medicineringen med udgangspunkt i borgerens ressourcer. På baggrund af kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger kan deltageren observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. Deltageren kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere samt udføre sit arbejde ud fra kendskab til gældende lovgivning og lokale instrukser på området.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Skjern
Skjern
6900 Skjern
11-12-2018 13-12-2018 Ingen 08:00-15:30 18 22-11-2018
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk