Opsporing af demens og Innovation

Kurset består af flere fag

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet (3 dage)

Skolefagkode: 44783

Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Deltageren kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande. Deltageren kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning. Deltageren kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Deltageren kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling (2 dage)

Skolefagkode: 42930

Deltageren kan som medarbejder bidrage til at igangsætte, deltage i og gennemføre innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. I det arbejde kan deltageren anvende relevante redskaber og kreative metoder. Deltageren kan medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. I den forbindelse kan deltageren, når det er relevant, tage højde for gældende lovgivning inden for jobområdet. Deltageren kan medvirke til implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Holstebro afd.
Døesvej 70
7500 Holstebro
30-05-2018 18-06-2018 Ingen 08:00-15:30 18 11-05-2018
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk