Realkompetencevurdering

Kurset består af ét fag

Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
01-04-2019 30-06-2019 Ingen - 1 10-06-2019
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk