Understøttende undervisning

Kurset består af ét fag

Understøttende undervisning i folkeskolen (10 dage)

Skolefagkode: 47982

1. Deltageren skal have forståelse for lovgivning, rammer og idegrundlag bag folkeskolereformen. Herunder have viden om indholdet og betydningen af Fælles Mål i undervisningen og lokale indsatser og strategier.2. På baggrund af viden om understøttende undervisning skal deltageren vise forståelse for egen professionelle rolle og funktion i den understøttende undervisning indenfor folkeskolens kontekst og kultur, herunder medvirke til dokumentation og evaluering.3. Med udgangspunkt i viden om klasserumsledelse skal deltageren kunne tage selvstændigt ansvar for at lede grupper af elever såvel som hele klasser i forbindelse med understøttende undervisning.4. Deltageren skal medvirke til at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel på baggrund af viden om læring, didaktiske overvejelser og betydningen af relationer, herunder reflektere over egen adfærd i samspillet med eleven.5. Deltageren kan vælge og anvende forskellige metoder og redskaber i planlægningen og gennemførelsen af relevante aktiviteter til den understøttende undervisning i samarbejde med læreren.6. Deltageren kan understøtte trivsel, social inklusion og konfliktløsning, gennem et fremmende læringsmiljø.7. Ud fra kendskab til elevens ressourcer og særlige behov kan deltageren planlægge, igangsætte og understøtte individuelle pædagogiske aktiviteter for den enkelte elev eller grupper af elever.8. Deltagerne kan ud fra en forståelse af egen faglige rolle i læringssituationen bidrage aktivt til et konstruktivt tværprofessionelt samarbejde og betydningsfulde sammenhænge. Herunder indgå i en anerkendende dialog i samarbejdet med lærere og forældre.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
26-02-2018 23-03-2018 Ingen 08:00-15:30 18 22-12-2017
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk