Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde

Kurset består af ét fag

Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I (3 dage)

Skolefagkode: 48879

Deltageren kan støtte borgeren med ikke-komplekse behov i anvendelse af velfærdsteknologi. Deltageren har kendskab til velfærdsteknologi, herunder formålet og hensigten, og har viden om tilgængeligheden på deres arbejdsplads. Desuden kan deltageren: udvælge relevant velfærdsteknologi, der kan støtte borgerens livskvalitet og selvstændighed, på baggrund af observation, viden om og vurdering af borgerens behov.gå i dialog med borgeren om relevant velfærdsteknologi.bidrage til introduktionen af velfærdteknologi hos borgeren samt inddrage relevante mono- og tværfaglige samarbejdspartnere efter behov.fremsøge og agere ud fra lokale retningslinjer og vejledninger omkring brugen af velfærdsteknologi hos borgeren.identificere og forholde sig reflekterende til de etiske dilemmaer, der kan opstå ved brugen af velfærdsteknologi hos borgeren.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Tilbage til oversigt
Herning
Gullestrupvej 10
7400 Herning
26-03-2019 11-04-2019 Ingen 08:00-15:30 18 21-02-2019
Ingen deltagerbetaling
Tilmeld Kursus
via efteruddannelse.dk

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk