For flygtninge/indvandrere

Er du flygtning eller indvandrer, og vil du gerne arbejde med mennesker? 

På Social & SundhedsSkolen, Herning har vi forskellige forløb og tilbud, der henvender sig til mennesker, som er kommet til Danmark og gerne vil uddanne sig inden for social- og sundhedsfaget.

 

Bliv klar til Grundforløb 2 SOSU 

- Et forløb særligt målrettet tosproget, som har bestået Dansk 2 og som ønsker at forberede sig til at tage en social- og sundhedsuddannelse

Forløbet varer 16 uger og kvalificerer dig til at kunne starte på Grundforløb 2 SOSU. Du bliver blandt andet introduceret til branchen inden for det social- og sundhedsfagelige område, herunder arbejdsmiljø, sundhed, det danske sundhedsvæsen og hverdagsliv. Desuden arbejdes der med det danske sprog, kommunikation og læren om hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde. 

Læs mere om forløbet, praktiske informationer og pris i denne folder

Start: 24. juni 2019
Fortsæt på Grundforløb 2 SOSU: 4. november 2019

Adgangskrav: Bestået Dansk 2 eller tilsvarende færdigheder 

  

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.
Uddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

Læs mere om IGU på Uddannelsesguiden


  

Projekt Ny Start

Social & SundhedsSkolen, Herning er med i projekt "Ny Start" sammen med 3 lokale plejecentre, Lær Dansk, FOA og beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

I videoen her kan du følge Asmeret Fitsum og Fiory Berhe, der er IGU-praktikanter hos Plejecenter Lindegården i Herning