Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.
Uddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

Læs mere om IGU på Uddannelsesguiden

 

Projekt Ny Start:

Social & SundhedsSkolen, Herning er med i projekt "Ny Start" sammen med 3 lokale plejecentre, Lær Dansk, FOA og beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune.

I videoen her kan du følge Asmeret Fitsum og Fiory Berhe, der er IGU-praktikanter hos Plejecenter Lindegården i Herning

 

Har du brug for hjælp?