RAM·PLET med målrettet efteruddannelse!

Megen uddannelsesforskning viser at god læring i høj grad finder sted i hverdagens arbejdspraksis, hvor opgaver løses, og hvor mennesker lærer af hinanden.

De undervisningsforløb, som Social & SundhedsSkolen, Herning er med til at tilrettelægge og gennemføre, tager derfor altid afsæt i kursisternes daglige virkelighed og i de kompetencer, de allerede besidder.

Når man vælger at tage en AMU-uddannelse kan det være hensigtsmæssigt at se på de mål, der er angivet for uddannelsen og sammenholde dem med egne forudsætninger og personligt ambitionsniveau.