Opdateret 25. maj 2020

Social & SundhedsSkolen, Herning genåbner efter myndighedernes anvisning

Vi følger fortsat myndighedernes anvisning og er i gang med at genåbne Social & SundhedsSkolen, Herning og Holstebro efter at have været lukket ned grundet Coronavirus

Da vi stadig skal overholde en række krav og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, bliver der tale om en blanding af online og fysisk undervisning. Eleverne på skolen og elever, der vender retur fra praktik, bliver løbende informeret, når der træffes beslutninger ift. deres skolegang. 

Elever på skoleperiode skal holde sig orienteret på Canvas og deltage i online undervisning samt møde fysisk i skole på de dage, hvor holdet bliver indkaldt *

Elever, der skal starte på skoleophold i løbet af lukkeperioden skal holde sig orienteret på Canvas og deltage i online undervisning samt møde fysisk i skole på de dage, hvor holdet bliver indkaldt *

Elever i praktik skal følge anvisningerne fra deres arbejdsgiver. 

Elever, der skal starte i praktik i løbet af lukkeperioden skal følge anvisningerne fra deres arbejdsgiver.

Kurser, efteruddannelsesforløb og temadage er aflyst indtil videre.

VEU-aktiviteter: Al fysisk undervisningsaktivitet er ophørt indtil videre - dette omfatter også AMU, rekvirerede forløb, IGU og evt. IDV. 

* Særlig risikogruppe
Elever i særlig risiko samt elever i husstand med nogen i særlig risiko kan indtil videre vælge at blive hjemme på dage med fysisk fremmøde.
Få hjælp hos egen læge til at vurdere, om I eller personer i jeres husstand indgår i den særlige risikogruppe. 

Læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke kan møde til fysisk undervisning grundet en særlig risiko

Hvor finder jeg mere information?
Følg med på Canvas, hvor der løbende opdateres og informeres fra skolen og arbejdsgivere samt gives gode råd til oneline undervisning - der er også mulighed for at chatte med en studievejleder.

Kontakt til skolens studievejledning:
Tal med en studievejleder på hverdage mellem klokken 9.00-11.00 på telefon 9627 2920 eller chat med en studievejleder på Canvas


Skolens ledelse