Torsdag 12. marts 2020

Social & SundhedsSkolen, Herning er lukket efter myndighedernes anvisning

Vi følger myndighedernes anvisning og lukker skolen grundet Coronavirus fra torsdag den 12. marts 2020

- opdatering 6. april 2020: Myndighederne har forlænget lukkeperioden, foreløbig frem til 10. maj 2020

Efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde onsdag 11. marts 2020 har skolens ledelsen besluttet at følge anvisningerne og lukke skolen i Herning og Holstebro i minimum 14 dage. 

Elever på skoleperiode skal ikke møde op i skole gældende fra torsdag 12. marts 2020 - og de skal holde sig orienteret på skolens intranet, Canvas, hvor der løbende vil blive opdateret omkring online undervisning samt eventuelle ændringer af forløbene. 

Elever, der skal starte på skoleophold i løbet af lukkeperioden skal holde sig orienteret på Canvas, hvor der løbende opdateres og bliver gjort klar i jeres fagrum til online undervisning. 

Elever i praktik skal følge anvisningerne fra deres arbejdsgiver. 

Elever, der skal starte i praktik i løbet af lukkeperioden skal følge anvisningerne fra deres arbejdsgiver.

Kurser, efteruddannelsesforløb og temadage er aflyst indtil videre.

VEU-aktiviteter: Al fysisk undervisningsaktivitet er ophørt indtil videre - dette omfatter også AMU, rekvirerede forløb, IGU og evt. IDV. 

Hvor finder jeg mere information?
Følg med på Canvas, hvor der løbende opdateres og informeres fra skolen og arbejdsgivere samt gives gode råd til oneline undervisning - der er også mulighed for at chatte med en studievejleder.

Hvordan kontakter jeg skolen?
I lukkeperioden kan skolen træffes via info@sosuherning.dk eller på telefon 9627 2929 i begrænset åbningstid på hverdage mellem klokken 9.00-11.00. Der er rigtig mange ubekendte lige pt., så vi svarer så godt, vi kan - og så hurtigt, det er os muligt. 

Kontakt til skolens studievejledning:
Tal med en studievejleder på hverdage mellem klokken 9.00-11.00 på telefon 9627 2920 eller chat med en studievejleder på Canvas


Skolens ledelse