Særligt forløb for tosprogede: Bliv klar til Grundforløb 2 SOSU

Særligt for dig, der er tosproget og har bestået Dansk 2 - eller har tilsvarende sproglige færdigheder!

Social & SundhedsSkolen, Herning starter 7. december 2018 et særligt forløb, der kvalificerer dig til at starte på Grundforløb 2 SOSU i maj 2019.

Indholdet på det særlige, forberedende forløb er danskundervisning samt en introduktion til uddannelse og arbejde inden for det social- og sundhedsfaglige område. Undervejs lærer du blandt andet om kommunikation, arbejdsmiljø, hygiejne, sundhed, det danske sundhedsvæsen og hverdagsliv. 

Adgangskrav: Bestået Dansk 2 - eller tilsvarende sproglige færdigheder

Det særlige forløb starter: 7. december 2018 - du bliver klar til at starte på Grundforløb 2 SOSU 1. maj 2019. (Forløbet oprettes ved minimum 18 deltagere)

Læs mere om forløbet og de praktiske informationer i denne folder

Har du spørgsmål?
- Hanne Kjær: hk@sosuherning.dk / 9627 2913
- Line Kusk Andreasen: lka@sosuherning.dk / 3016 9015