Skolens internationale strategi

Som erhvervsskole ønsker vi, at skolens globale udsyn udfordrer og udvikler vores elever, så de har lyst til at søge erfaringer og udfordringer på et globalt job- og uddannelsesmarked. Vores elever skal se styrken i at deltage i og bidrage til et fordomsfrit og inkluderende uddannelsesmiljø, der rækker udover landets grænser.

Internationale forløb i uddannelserne giver nye perspektiver og en lejlighed til at reflektere over de mange valg i hverdagen – for skolen såvel som eleven.

I samarbejdet med omverdenen inspireres vi til at tænke nyt og finde løsninger på hverdagens udfordringer. Derfor tror vi også på, at vores internationale elevgruppe gør skolen stærkere, og at skolen gør dem bedre rustet til at bidrage til det danske samfund.

Vi ønsker, at vores ansatte har globale kompetencer, der løfter horisonten i undervisningen og dagligdagen og tilføjer perspektiver til skolens faglighed, uddannelser der forpligter og udvikler os, vores samarbejdspartnere og vores elever.

Som erhvervsskole er vi en vigtig del af arbejdsmarkedet. Vi tilbyder moderne og konkurrencedygtige uddannelsesforløb med høj faglighed. Det gør vi bl.a. ved også at have fokus på den internationale dimension.

Skolen er medlem af EfVET.  Læs mere her.

Mål for internationalisering frem til 2020:

Vi har som mål at ca. 5 procent af skolens elever årligt udsendes i mobilitetsophold hos vores udenlandske partnere. Udgangspunktet i 2017 er 25 elever.

Vi ønsker at etablere et antal årlige mobilitets- og projektophold for grupper af elever, ansvarlige fra praktikken og skolens medarbejdere. Udgangspunktet i 2017 er 10 professionelle deltagere.

Vi forventer at indgå i jobudveksling med vores samarbejdspartnere. Udgangspunktet for 2017 er 4/4.