Praktik i udlandet

På Social & SundhedsSkolen, Herning er det vigtigt, at elever og undervisere får mulighed for at integrere det internationale aspekt i uddannelserne og i hverdagen. Skolen ønsker at give elever og undervisere muligheden for at få indblik i og forståelse for både egne og fremmede kulturer og værdier samt mulighed for at styrke deres sproglige, faglige og kulturelle kompetencer og udveksle erfaringer omkring uddannelse og kultur med repræsentanter fra andre lande.

Mål for internationalisering

  • At give inspiration og stof til den faglige og pædagogiske videreudvikling af uddannelsernes indhold
  • At integrere det internationale aspekt i uddannelserne og i hverdagen
  • At give elever og lærere indblik i og forståelse for egne og fremmede kulturer og værdier
  • At udveksle erfaringer med andre lande omkring uddannelse og arbejdsområder

Hvem kan komme i udlandspraktik?

Er du Grundforløb 2 elev,kan du ansøge om et praktikophold i udlandet på to uger. Typisk i uge 15-16 af et grundforløb 2. Du skal forvente selv at afholde udgifter til opholdet. Transporten bliver dækkes af projektmidler.

Er du elev på et af hovedforløbene, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistentuddannelse, kan du ansøge om et praktikophold i udlandet på 33 dage. Dette ophold er typisk placeret i din sidste praktik. Du skal forvente at afholde udgifter til opholdet. Transporten dækkes af AUB-midler.

Praktiktyper

  • 14 dages praktik i et skandinavisk land (Norge, Finland og Sverige)
  • 31 dagens praktik i ét af verdens lande

 Vi har gode, solide kontakter i flere lande og gennem dem, skaffer vi dig en praktikplads, hjælper dig med at finde et sted at bo. Vi hjælper også gerne med at bestille rejsen. 

Nyttigt at vide

Vi har gode solide kontakter i flere lande og gennem dem skaffer vi dig en praktikplads og hjælper dig med at finde et sted at bo. Vi hjælper også gerne med at bestille rejsen.

Det er vores udgangspunkt, at du rejser sammen med en eller flere andre elever.

Både skolen og din arbejdsgiver skal finde dig egnet til et ophold i udlandet. Din ansøgning sendes derfor til arbejdsgiver, efter at skolen har givet sin foreløbige godkendelse.

Økonomi

Du får udbetalt din sædvanlige løn - mens du er i praktik i udlandet.

Vil du gerne af sted?

Har du som elev på Social & SundhedsSkolen Herning lyst til at komme i praktik i udlandet? Så kom til informationsmøde på skolen, der annonceres på intranettet og skolens facebookside.

Har du spørgsmål om praktik i udlandet eller skolens øvrige internationale projekter, er du velkommen til at kontakte skolens internationaliseringskoordinator, Jette Vendelbo.