Til praktikken

Der er nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra skolen og to repræsentanter fra arbejdsgiverne. Arbejdsgruppens forslag til fremtidig procedure og samarbejde ml. praksis og skolen i forbindelse med internationale forløb forventes klar til fremlæggelse i sommeren 2017.