Bestyrelse

Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning 2018-2022

Finn Stengel Petersen, formand
Udpeget af Herning Byråd
Herning Kommune

Conny Jensen, næstformand
Udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland
Region Midtjylland

Jytte Dideriksen
Udpeget af Holstebro Byråd
Holstebro Kommune

Jens Klaris
Udpeget af FOA, Herning
FOA

Louise Schack Hausted, medarbejderrepræsentant /m. stemmeret
Social & SundhedsSkolen, Herning

Linda Bakbo Laursen, medarbejderrepræsentant /u. stemmeret
Social & SundhedsSkolen, Herning

Anne Sofie Spaabæk, elevrepræsentant /m. stemmeret
Udpeget af Social & SundhedsSkolen, Hernings elever

Thomas Born Smidt, supplerende medlem
Udpeget af bestyrelsen
Holstebro Kommune

Karen Heebøll, supplerende medlem
Udpeget af bestyrelsen
Ikast-Brande Kommune


Tilforordnede fra Social & SundhedsSkolen, Herning

Mads Schmidt Haagensen, direktør
Sekretær for bestyrelsen
Social & SundhedsSkolen, Herning

 

 

Forretningsorden og vedtægter

Strategi 2015-2020

 

Strategi 2015-2020
Social & SundhedsSkolen, Herning

Resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakt 2019 

Evaluering af resultatlønskontrakt 2018

Bestyrelsesmøder og referater 2019

25. marts kl. 9.00 - 12.00 (Herning)

Referat

17. juni kl. 9.00 - 12.00 ( evt. Holstebro)

12. - 13. september kl. 12.00 - 12.00 (ud af huset)

13. december kl. 9.00 - 13.00 (Herning)

Referater 2018

19. marts 2018
Referat

19. marts 2018 - konstituerende bestyrelsesmøde
Referat

18. juni 2018
Referat

10. september 2018
Referat

18. december 2018
Referat

Referater 2017

28. marts 2017 
Referat

20. juni 2017 
Referat

11. september 2017 
Referat

11. december 2017 

Referat

Referater 2016

29. marts 2016 
Referat

3. - 7. april 2016 - Studietur Canada

6. juni 2016 
Referat

16. september 2016
Referat

12. december 2016 
Referat

Referater 2015

27. marts 2015 
Referat

4. juni 2015 
Referat

10. september 2015 
Referat

17. december 2015 
Referat