Lokalt uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelserne

Medlemmer

Susanne Andersen, sektorformand, FOA Herning

Lis Bukholt, sundheds- og ældrechef, Herning Kommune

Søren Landkildehus, Arbejdsmarkedschef i Holstebro Kommune

Vakant, Sundhed og Omsorgschef i Struer Kommune

Gitte Kjær Nielsen, ledende oversygeplejerske, Hospitalsenheden Vest

Jan Rosenbjerg Albertsen, sektorformand, Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland

Grethe Madsen, medlem, FOA Herning

Tanja Nielsen, sektorformand, FOA Holstebro

Hanne Elkær, medlem, FOA Herning

Hanne Koustrup, FOA Holstebro

 

Tilforordnede fra Social & SundhedsSkolen, Herning

Rhina Høj Eriksen, uddannelseskonsulent

Kirsten Kammer, praktikkoordinator

Anne Mette Vind, uddannelseschef

Grethe Thing, afdelingsleder


Mette Martinussen
, referent

 

Forretningsorden

Møder og referater 2019

Den 22. februar kl. 9.00 - 12.30

Den 7. juni kl. 9.00 - 12.30

Den 13. september kl. 9.00 - 12.30

Den 6. december kl. 9.00 - 12.30

 

Referater 2018

23. februar 2018
Referat

25. maj 2018 - konstituerende møde
Referat

14. september 2018
Referat

7. december 2018
Referat

Referater 2017

10. marts 2017 
Referat

13. juni 2017 
Referat

15. september 2017 
Referat

24. november 2017 
Referat