Lokalt uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelserne

Medlemmer

Susanne Andersen, sektorformand, FOA Herning

Lis Bukholt, sundheds- og ældrechef, Herning Kommune

Søren Landkildehus, Arbejdsmarkedschef i Holstebro Kommune

Lars Olsen, Sundhed og Omsorgschef i Struer Kommune

Gitte Kjær Nielsen, ledende oversygeplejerske, Hospitalsenheden Vest

Jan Rosenbjerg Albertsen, sektorformand, Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland

Grethe Madsen, medlem, FOA Herning

Tanja Nielsen, sektorformand, FOA Holstebro

Hanne Elkær, medlem, FOA Herning

Hanne Koustrup, FOA Holstebro

 

Tilforordnede fra Social & SundhedsSkolen, Herning

Rhina Høj Eriksen, uddannelseskonsulent

Kirsten Kammer, praktikkoordinator

Anne Mette Vind, uddannelseschef

Grethe Thing, afdelingsleder


Mette Martinussen
, referent

 

Forretningsorden

Møder og referater 2019

Opdateres, når datoer for 2019 er fastlagt

Møder og referater 2018

23. februar 2018
Referat

25. maj 2018 - Konstituerende møde
Referat

14. september 2018
Referat

7. december 2018 kl. 9.00 - 13.30
Herning

Referater 2017

10. marts 2017 kl. 09.00-12.00
Referat

13. juni 2017 kl. 09.00-12.00
Referat

15. september 2017 kl. 09.00-12.00
Referat

24. november 2017 kl. 09.00-13.00
Referat

Referater 2016

12. februar 2016 kl. 09.00 - 12.00
Referat

20. maj 2016 kl. 09.00-12.00
Referat

9. september 2016 kl. 09.00-12.00
Referat

2. december 2016 kl. 09.00-12.00
Referat

Referater 2015

6. marts 2015 kl. 09.00 - 12.00
Referat

12. juni 2015 kl. 09.00-12.00
Referat

14. august 2015 kl. 09.00-12.00
Referat

11. september 2015 kl. 09.00-12.00
Referat

9. oktober 2015 kl. 09.00-12.00
Referat