Lokalt uddannelsesudvalg for social- og sundhedsuddannelserne

Medlemmer

Susanne Andersen, sektorformand, FOA Herning

Lis Bukholt, sundheds- og ældrechef, Herning Kommune

Gitte Kjær Nielsen, ledende oversygeplejerske, Hospitalsenheden Vest

Betina Funder, ledende oversygeplejerske, Hospitalsenheden Vest

Søren Landkildehus, Arbejdsmarkedschef i Holstebro Kommune

Lars Olsen, Sundhed og Omsorgschef i Struer Kommune

Grethe Madsen, medlem, FOA Herning

Tanja Nielsen, sektorformand, FOA Holstebro

Hanne Elkær, medlem, FOA Herning

Hanne Koustrup, FOA Holstebro

 

Tilforordnede fra Social & SundhedsSkolen, Herning

Rhina Høj Eriksen, uddannelsesleder

Kirsten Kammer, praktikkoordinator

Anne Mette Vind, uddannelseschef

Grethe Thing, afdelingsleder


Mette Martinussen
, referent

Forretningsorden

Møder og referater 2018

23. februar 2018 kl. 9.00 - 12.00

Referat

Referater 2017

10. marts 2017 kl. 09.00-12.00
Referat

13. juni 2017 kl. 09.00-12.00
Referat

15. september 2017 kl. 09.00-12.00
Referat

24. november 2017 kl. 09.00-13.00
Referat

Referater 2016

12. februar 2016 kl. 09.00 - 12.00
Referat

20. maj 2016 kl. 09.00-12.00
Referat

9. september 2016 kl. 09.00-12.00
Referat

2. december 2016 kl. 09.00-12.00
Referat

Referater 2015

6. marts 2015 kl. 09.00 - 12.00
Referat

12. juni 2015 kl. 09.00-12.00
Referat

14. august 2015 kl. 09.00-12.00
Referat

11. september 2015 kl. 09.00-12.00
Referat

9. oktober 2015 kl. 09.00-12.00
Referat