Materiale til praktikvejledere for PA-elever

  

Forsikringsforhold som elev

Klagevejledning

Litteraturliste

Litteraturliste (til hold, der er startet i 2016 og frem)

Litteraturliste (til hold, der er startet før 2016)

Lokal undervisningsplan (LUP) inkl. bedømmelsesplan og eksamensregler

Love og bekendtgørelser

Praktikerklæring

Veje til den gode praktik