Materiale til praktikvejledere for PA-elever

  

Forsikringsforhold som elev

Helhedsevaluering

Klagevejledning

Litteraturliste

Litteraturliste (gælder hold: pa2001)

Litteraturliste (gælder hold: pau1901, pau1907, pau1909)

Litteraturliste (gælder hold: pau1801, pau1803)

 

 

Lokal undervisningsplan (LUP) inkl. bedømmelsesplan og eksamensregler

Love og bekendtgørelser

Praktikerklæring

Veje til den gode praktik