Materiale til praktikvejledere for PA-elever

  

Forsikringsforhold som elev

Helhedsevaluering

Klagevejledning

Litteraturliste

Litteraturliste (gælder hold: pau1901)

Litteraturliste (gælder hold: pau1801, pau1803)

Litteraturliste (gælder hold: pau1707)

Litteraturliste (gælder hold: pau1601, pau1608, pau1701)

Litteraturliste (gælder hold: pau1508)

Lokal undervisningsplan (LUP) inkl. bedømmelsesplan og eksamensregler

Love og bekendtgørelser

Praktikerklæring

Veje til den gode praktik