Materialer til praktikvejledere for SSA-elever

  

At arbejde med menneskers hverdagsliv

En introduktion til social- og sundhedsfaget: At arbejde med menneskers hverdagsliv

Forsikringsforhold som elev

Helhedsevaluering

Klagevejledning

Litteraturliste

Kontakt Skolen

Tlf.: 96 27 29 29 eller mail: info@sosuherning.dk

Love og bekendtgørelser

Refleksionsmodel

Praktikerklæring

Udtalelse vedrørende relevant erhvervserfaring

Veje til den gode praktik