Materialer til praktikvejledere for SSA-elever

  

At arbejde med menneskers hverdagsliv

En introduktion til social- og sundhedsfaget: At arbejde med menneskers hverdagsliv

Forsikringsforhold som elev

Helhedsevaluering

Klagevejledning

Litteraturliste

2019

Litteraturliste - hold AS1911 - (opstart 1/11-19)

Litteraturliste - hold AS1908 - (opstart 1/8-19)

Litteraturliste - hold AX1907 - (opstart 29/7-19)

Litteraturliste - hold AS1902 - (opstart 12/8-19)

Litteraturliste - hold AS1905 - (opstart 2. skoleperiode 4/11-19)

2018

Litteraturliste - hold AS1802 (opstart 6/8-18)

Litteraturliste - hold AX1807 (opstart 30/7-18)

Litteraturliste - hold AS1805 (opstart 5/11-18)

Litteraturliste - hold AS1811 (opstart 1/5-19)

Litteraturliste - hold AS1808 (opstart 31/1-19)


Kontakt skolen, hvis du er usikker på, hvilken litteraturliste der gælder for dig. 

Telefon: 96 27 29 29 

Lokal undervisningsplan (LUP) inkl. bedømmelsesplan og eksamensregler

Love og bekendtgørelser

Refleksionsmodel

Praktikerklæring

Udtalelse vedrørende relevant erhvervserfaring

Veje til den gode praktik