Informationsdage

Temadagen er for vejledere til social- og sundhedsassistentelever

Dagens fokus: Skoleperioden, der ligger op til den psykiatripraktikken

Temadage

Temadagen er for vejledere til social- og sundhedsassistentelever

Dagens emne: Vejlederens rolle i forhold til at støtte elevens læring i:
- Uddannelsens overgange
- At have faglig fokus på borgerens/pt overgange i hverdagslivet