Materialer til praktikvejledere for SSH-elever

  

At arbejde med menneskers hverdagsliv

En introduktion til social- og sundhedsfaget: At arbejde med menneskers hverdagsliv

Forsikringsforhold som elev

Helhedsevaluering

Klagevejledning

Litteraturliste

Love og bekendtgørelser

Refleksionssmodel

Praktikerklæring

Udtalelse vedrørende relevant erhvervserfaring

Veje til den gode praktik