Brobygning

Med brobygning på Social & SundhedsSkolen, Herning kan du:

• finde ud af, om en social- og sundhedsuddannelse eller
   pædagogisk assistentuddannelse er noget for dig

• blive klogere på, hvad uddannelserne til social- og 
   sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og 
   pædagogisk assistent indeholder

• Høre mere om muligheden for at blive faglært student med en EUX.  
  Både den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen  kan tages som EUX

• få viden om, hvad arbejdet med omsorg, sundhed og
   pædagogik går ud på

• spotte dine stærke sider i forhold til arbejdsområdet og finde
   ud af, hvad du skal blive bedre til

Kendskab til uddannelserne og arbejdsfelterne
Du bliver præsenteret for emner, der rummer flere elementer fra uddannelserne. Emnerne præsenteres f.eks. som en historie, film eller andet. Der arbejdes med korte oplæg og gruppearbejde, og der er også mulighed for at øve sig i skolens værksteder.

Brobygning i 9. klasse giver dig f.eks. viden om arbejdsområderne hygiejne og smitteveje, kost og sundhed, aktiviteters betydning for mennesker i alle aldre og kommunikation og relationer. 

Brobygning i 10. klasse giver dig f.eks. viden om arbejdsområderne ergonomi og arbejdsmiljø, anatomi, målinger af fysisk form, betydning af fysisk aktivitet i alle aldre, konflikthåndtering, kommunikation og relationsarbejde. 

___________________________________________________________________________

Køb af mad

Det er muligt at medbringe madpakke eller at købe mad i skolens kantine. Bemærk, at kantinen i Herning modtager betalingskort eller MobilePay - men de modtager ikke kontanter.