Grundforløb med EUX

EUX Velfærd udbydes på både social- og sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse. 

Grundforløb 1 med EUX giver dig mulighed for at afklare dine ønsker til din videre uddannelse, og du forbereder dig til Grundforløb 2.

Grundforløb 2 med EUX retter sig mod social- og sundhedsassistentuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse. Du har fag, der retter sig mod social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område samt en række gymnasiale fag.

Grundforløb 1 med EUX
Start i Herning og Holstebro:
August 
Ansøgningsfrist: Juni

Grundforløb 2 med EUX
Start i Herning og Holstebro: Januar
Ansøgningsfrist: November 

Søg om optagelse

  

Adgangskrav

For ansøgere til Grundforløb 1 med EUX
For at blive optaget på Grundforløb 1 med EUX skal du være uddannelsesparat og have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse inden for de seneste 14 måneder, og du skal have et karaktergennemsnit på 02 i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du gå til optagelsesprøve.

Du kan starte på Grundforløb 1 én gang.

Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 

 

For ansøgere til Grundforløb 2 med EUX
For at blive optaget på Grundforløb 2 med EUX skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på 02 i både dansk og matematik samt have dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau eller have gennemført Grundforløb 1 EUX.
 
Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 

Behov for opkvalificering?

Nogle ansøgere vil have behov for opkvalificering for at opfylde adgangskravene. Landet over har VUC tilbud om specifikke klargøringsforløb forud for en EUX-uddannelse. (Aktuelle tilbud på VUC i Herning og Holstebro)


For ansøgere over 25 år
Hvis du er over 25 år gammel, skal du tage din erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne (EUV).

For ansøgere over 25 år vurderes det i hvert enkelt tilfælde via en Realkompetencevurdering (RKV), om du skal tage hele eller dele af uddannelsen for at opfylde kravene. Der bliver blandt andet kigget på tidligere skolegang samt erhvervserfaring. 

Læs mere om EUV her

Læs mere om RKV her 

Ansøgning og ansættelse

Du søger om optagelse på Grundforløb 1 eller 2 EUX på www.optagelse.dk. (Vælg det ønskede grundforløb og angiv, at du ønsker EUX).

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Se en vejledning til ansøgning til Grundforløb 1 her

Se en vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 her

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på Grundforløb 1 eller 2 med eller uden EUX, men som mangler karakteren 02 i dansk og/eller matematik fra folkeskolens afsluttende prøver eller tilsvarende. 

Læs mere om optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne og se denne animation, som fortæller mere om at gå til optagelsesprøve. 

Hvem kan komme? 
Prøven er kun for ansøgere – det betyder, at du skal have søgt ind via www.optagelse.dk samt have modtaget en indkaldelse fra skolen inden prøvedatoen.


Optagelsesprøver i 2017

 • 5. april 2017
 • Cirka 21. og 22. juni 2017
  (Vi afventer de endelige datoer fra undervisningsministeriet - opdaters snarest muligt)
 • 4. oktober 2017
 • 13. december 2017

Optagelsesprøver i 2018

 • 4. april 2018 


Ved henvendelse i skolens studievejledning er det muligt at få en prøveudgave af et optagelsesprøvesæt tilsendt.

På skolen

På Social & SundhedsSkolen, Herning kan du tage EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Her lærer du selvstændigt, hvordan du udfører de opgaver, som en social- og sundhedsassistent eller pædagogiske assistent er ansvarlig for.

Som EUX-elev tager du sideløbende en gymnasial uddannelse. Det betyder, at du tager en række fag på gymnasialt niveau.

Praksisnær undervisning
Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i praktikken. 

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Det betyder at der i undervisningen bl.a. bruges simulationsundervisning, hvor situationer i praksis efterlignes. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra praktikken, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Fag på Grundforløb 1 med EUX:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Innovation
 • Metodelære

Fag på Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent med EUX 

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

 • SOSU arbejdspladsen
 • Sundhed og sygdom
 • Borgerens hjem - min arbejdsplads

Fag på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent med EUX 

 • Matematik C
 • Idræt C
 • Psykologi C

 • Grundlæggende pædagogisk arbejde
 • Roller og rammer
 • Sundhed og trivsel

Varighed

Grundforløb 1 med EUX varer ½ år.

Grundforløb 2 med EUX varer ½ år.

En samlet EUX Velfærd med grundforløb varer 4 år og 7 måneder inklusiv grundforløb. 

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Se mere om SU

Du har også mulighed for at prøve at indgå en uddannelsesaftale med elevløn med en kommune. 

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Se mere her

Videreuddannelse

Når du har gennemført Grundforløb 1 med EUX, kan du søge om optagelse på et Grundforløb 2. På Social & SundhedsSkolen, Herning, hvor vi har flere forskellige versioner:

Grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistentuddannelse 
(med eller uden EUX)

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælperuddannelsen 

Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen 
(med eller uden EUX)

Du kan også vælge at fortsætte din uddannelsen med et Grundforløb 2 på en anden erhvervsskole med andre indgange.

 

Når du har gennemført Grundforløb 2 med EUX, kan du søge om optagelse på et hovedforløb med eller uden EUX. På Social & SundhedsSkolen, Herning har du følgende muligheder:

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med EUX 

Pædagogisk assistentuddannelse med EUX

Information til kommende elever på GF1

Næste holdstart - Grundforløb 1 - august 2018

Når du er blevet optaget som elev på et grundforløb, får du besked via din e-Boks. Det er også hertil, vi sender praktiske oplysninger og dit UNI-Login, som du skal bruge for at logge på skolens it-system. Derfor er det meget vigtigt, at du har adgang til og tjekker post i din e-Boks.

Cirka en måned inden din skolestart modtager du et velkomstbrev fra skolen, hvori du bliver budt velkommen og får informationer omkring din første skoledag. Den består af en fælles velkomst, rundvisning og præsentation af skolen samt en samtale mellem dig og din kontaktlærer.

I de følgende dage præsenteres du for skolens it-system, du får udleveret bøger og bliver blandt andet introduceret til skolens bibliotek.

Brug for hjælp til at læse/regne/stave?
Hvis du oplever at have udfordringer ift. dine læse-, regne- eller stavefærdigheder, kan du kontakte skolens studievejledning og få hjælp til at afklare, om du har behov for hjælpemidler til brug i undervisningen. Det er vigtigt at få dette afklaret, inden du starter, så du kan få den bedst mulige start på din uddannelse.