Grundforløb 2

Gennem undervisning og praktiske øvelser får du kendskab til at arbejde med børn og unge. Grundforløb 2 Pædagogisk assistent er forberedende til den pædagogiske assistentuddannelse.

Du har gode forudsætninger for at trives på dette grundforløb, hvis du har lyst til at arbejde med børn, unge og mennesker med særlige behov i for eksempel en dag- eller døgninstitution, og hvis du har interesse for andre menneskers udvikling samt sundhed og hverdagspædagogik.

 

Holdstart i Herning og Holstebro: Januar
Ansøgningsfrist: December

Holdstart i Herning: August 
Ansøgningsfrist: Juni

Søg optagelse

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller have gennemført Grundforløb 1.

Du skal have et karaktergennemsnit på 02 i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve for at blive optaget på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent. 

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du gå til optagelsesprøve. 

 Alternativt kan du også blive optaget, hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Kontakt skolens studievejlederen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 

For ansøgere over 25 år
Hvis du er over 25 år gammel, skal du tage din erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne (EUV).

For ansøgere over 25 år vurderes det i hvert enkelt tilfælde via en Realkompetencevurdering (RKV), om du skal tage hele eller dele af uddannelsen for at opfylde kravene. Der bliver blandt andet kigget på tidligere skolegang samt erhvervserfaring. 

Læs mere om EUV her

Læs mere om RKV her

Ansøgning

Der er to måder at søge om en plads på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent. 

Med uddannelsesaftale (gælder både Grundforløb 2 og hovedforløb)
En del elevpladser på Grundforløb 2 Pædagogisk assistent kræver en uddannelsesaftale. Du søger en uddannelsesaftale direkte hos en kommune. Se kommunernes ansøgningsfrist på den enkelte kommunes hjemmeside. 


Uden uddannelseaftale (ikke gældende for ansøgninger til august 2017)
Du søger om optagelse på Grundforløb 2 Pædagogiske assistent via www.optagelse.dk.

Husk, at du skal søge under "ungdomsuddannelser", og at du skal bruge dit NemID. 

Det er vigtigt, at du vedhæfter relevant dokumentation, så behandlingstiden af din ansøgning bliver så effektiv som muligt.

Vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 (billedguide s.7)
For ansøgere under 25 år

Vejledning til ansøgning til Grundforløb 2 (billedguide s.5)
For ansøgere over 25 år


Adgangsbegrænsning

Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling har indført adgangsbegrænsning på skolens optag af elever på Grundforløb 2  rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Det betyder, at ansøgninger til Grundforløb 2 Pædagogisk assistent fremover bliver behandlet ud fra følgende optagelseskriterier. 

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er for dig, der har søgt ind på Grundforløb 1 eller 2, men som mangler karakteren 02 i dansk og/eller matematik fra folkeskolens afsluttende prøver eller tilsvarende. 

Læs mere om optagelsesprøver til erhvervsuddannelserne og se denne animation, som fortæller mere om at gå til optagelsesprøve. 

Hvem kan komme? 
Prøven er for ansøgere – det betyder, at du skal have søgt ind via www.optagelse.dk samt have modtaget en indkaldelse fra skolen inden prøvedatoen.


Optagelsesprøver 2017

 • 21. og 22. juni 2017

  21. juni 2017 optagelsesprøve i dansk
  Kl. 8.30 i Herning 
  Kl. 12.00 i Holstebro 

  22. juni 2017 optagelsesprøve i matematik
  Kl. 8.30 i Herning
  Kl. 12.00 i Holstebro


 • 4. oktober 2017
 • 13. december 2017

Optagelsesprøver 2018

 • 4. april 2018 


Ved henvendelse i skolens studievejledning er det muligt at få en prøveudgave af et optagelsesprøvesæt tilsendt.

På skolen

Grundforløb 2 Pædagogiske assistent er delt i 3 emner:

 • 1. Grundlæggende pædagogiske arbejde
 • 2. Roller og rammer
 • 3. Sundhed og trivsel

Du har samfundsfag på E-niveau, idræt samt psykologi på F-niveau og evt. dansk på D-niveau.

I emne 1 arbejder du med praktisk, pædagogiske arbejde, kommunikation og etik og digitale medier. 

I emne 2 arbejder du med arbejdsmiljø og sikkerhed, hygiejne, ergonomi, lovgivning på området og tværfagligt samarbejde.

I emne 3 arbejder du med sundhedsfremmende arbejde, livsstil, kost og motion, inklusion og praktiske, pædagogiske aktiviteter i forhold til forskellige målgrupper. 

Økonomi

Hvis du er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Se mere om SU

Du har også mulighed for at prøve at indgå en uddannelsesaftale med elevløn med en kommune. 

Tilskud til transport:
Tilskud til offentlig transport (Ungdomskort).

Se mere her

Videreuddannelse

Når du har gennemført Grundforløb 2 Pædagogiske assistent, kan du søge om optagelse på pædagogisk assistentuddannelse.