Pædagogisk assistent

Som pædagogisk assistent arbejder du professionelt med praktisk pædagogik og med at støtte børn og unge i deres udvikling. Du er igangsætter i forhold til udviklende aktiviteter blandt børn, unge og voksne med særlige behov, og du arbejder med emner som pædagogik, psykologi, kommunikation, fysisk og psykisk velvære, motion og aktiviteter samt konflikthåndtering. 

Du kommer til at være meget aktiv i dine undervisningsforløb, både i skolens værksteder, udendørs, i bevægelsessalen og i forbindelse med konkret samarbejde med institutioner. Desuden er hverdagslivet er et kernebegreb i undervisningen, fordi du som faglært pædagogisk assistent netop vil komme til at udføre dit arbejde i forhold til andre menneskers hverdagsliv. 

Pædagogisk assistentuddannelse kan tages med EUX.

Holdstart i Herning: Januar
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

Holdstart i Herning og Holstebro: August
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

  

Adgangskrav

For at blive optaget på den pædagogiske assistentuddannelse er det obligatorisk at have gennemført et Grundforløb 2 Pædagogisk assistent.

Desuden skal du have indgået en uddannelsesaftale med en kommune (eller anden arbejdsgiver).

For ansøgere over 25 år
Hvis du er over 25 år gammel, skal du tage din erhvervsuddannelse særligt tilrettelagt for voksne (EUV).

For ansøgere over 25 år vurderes det i hvert enkelt tilfælde via en Realkompetencevurdering (RKV), om du skal tage hele eller dele af Grundforløb 2 for at opfylde kravene. Der bliver blandt andet kigget på tidligere skolegang samt erhvervserfaring. 

Læs mere om EUV her

Læs mere om RKV her

Ansøgning og ansættelse

Hvis du gerne vil uddanne dig som pædagogisk assistent, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information. 


Find links og kontaktoplysninger til arbejdsgivere

Hedensted Kommune
Kontaktperson: Nana Nyhuus / nana.nyhuus@hedensted.dk

Herning Kommune
Kontaktperson: Mette Isager-Nielsen / cblmi@herning.dk

Holstebro Kommune
Kontaktperson: Pædagogisk adm. konsulent Inge Hansen / inge.hansen@holstebro.dk

Horsens Kommune
Kontaktperson: Anne-Lise Dokkedal / ald@horsens.dk

Ikast-Brande Kommune
Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Tina Thisgaard / tithi@ikast-brande.dk

Lemvig Kommune
Kontaktperson: Heidi Lind / heidi.lind@lemvig.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
Kontaktperson: Anne-Mette Rye / anne-mette.rye@rksk.dk

Silkeborg Kommune
Kontaktperson: Uddannelseskoordinator Eva Nørgaard Bak / Eva.Bak@Silkeborg.dk

Struer Kommune - aktuelle opslag til elevstillinger vil kunne findes her
Kontaktperson: Bodil Mogensen / bomo@struer.dk

Viborg Kommune - aktuelle stillingsopslag vil kunne findes her
Kontaktperson: viborg@viborg.dk

På skolen

Som pædagogisk assistent kan du indgå i det pædagogiske arbejde med viden og kunnen omkring praktiske pædagogiske opgaver og pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde. Du har særlige kompetencer i forhold til det pædagogiske arbejde med sundhed og bevægelse, digitale medier og kultur samt natur og udeliv.

Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i dit arbejdsliv.

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra praktikperioderne, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Grundfag:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C

Valgfag:

 • Engelsk E/D
 • Tysk E
 • Innovation 2

Uddannelsesspecifikke fag:

 • Pædagogik
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundehed i den pædagogiske praksis
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

Talentspor

Kan du lide at udfordre dig selv fagligt?

På den pædagogiske assistentuddannelse kan du vælge talentspor, fag på ekspertniveau og påbygningsfag. 

Talentspor er for dig, der har ekstra lyst og energi til at fordybe dig i det teoretiske stof og som nyder at dykke ned i fagbøgerne og udbygge din viden. 

Du skal være i stand til at arbejde mere selvstændigt med fag på et højere niveau og kunne tage initiativ. Du kan arbejde målrettet med at planlægge, udføre og evaluere dine arbejdsprocesser. Desuden skal du have lyst og evne til at reflektere og begrunde dine handlinger teoretisk og foreslå ændringer.

På talentsporet vil 25 % af undervisningen være på ekspertniveau. Se mere i denne vejledning

Undervisningen foregår sammen med de elever, der har fagene på avanceret niveau, men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning.

Vælger du talentspor, skal du aftale dette med din arbejdsgiver. Det skal skrives ind i din uddannelsesaftale, når du bliver ansat. 

Ekspertniveau er for dig, der gerne vil opnå ekstra kompetencer inden for et specifikt fag, men ikke ønsker at tage et fuldt talentspor. 

Undervisningen foregår sammen med de elever, der har fagene på avanceret niveau, men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning.

I praktik

Når du starter på den pædagogiske assistentuddannelse, underskriver du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, som dermed har ansvaret for den praktiske del af din uddannelse. Praktikken foregår i kommunale eller private institutioner.

Økonomi

Som elev på pædagogisk assistentuddannelse betaler din arbejdsgiver elevløn under uddannelsen, både i skole- og praktikperioder.

Link til lønsatser

Job og videreuddanenlse

Når du er uddannet pædagogisk assistent, kan du typisk søge arbejde i daginstitutioner, SFO'er samt i dag- og botilbud for personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. En pædagogisk assistent kan arbejde i mange forskellige pædagogiske tilbud og med mange forskellige pædagogiske målgrupper.

Du har også mulighed for kompetenceudvikling i form af kurser

Den pædagogiske assistentuddannelsen kan desuden være første skridt på vejen til en videregående uddannelse som f.eks. pædagog eller socialrådgiver.

Læs mere her