Nyttige links til skolens elever

  

Forsikringsforhold som elev

Klagevejledning

Vejlednings- og støttemuligheder

Som elev på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland ønsker vi, at du har de bedst mulige rammer for at trives på din uddannelse. Til at hjælpe dig på vej har vi en række medarbejdere, som gerne give vejledning og støtte undervejs i dit uddannelsesforløb.

Se, hvilke vejlednings- og støttemuligheder du kan benytte som elev på skolen