SU-vejledning

Hvis du er fyldt 18 år og er elev på en uddannelse, kan du søge Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Læs mere her

Handicaptillæg til EUD-elever på SU
Fra 1. januar 2019 er det muligt for EUD-elever at søge om handicaptillæg til SU-bevillingen. Du kan søge om handicaptillæg via minSU, når du er optaget på en erhvervsuddannelse og har søgt om SU. 

Læs mere her


Kontakt skolens SU-vejleder