Styrk dine kompetencer!

Social & SundhedsSkolen, Hernings kursus- og efteruddannelsesaktiviteter koordineres af medarbejderne i KompetenceCentret, som tilbyder en bred vifte af kompetenceudviklende ydelser til kursister og arbejdspladser.

KompetenceCenteret tilbyder korte, målrettede kurser, længevarende efteruddannelse, akademiuddannelser, individuel kompetencevurdering, konsulentydelser, temadage og meget mere.

Vi lægger stor vægt på praksisnærhed og stræber efter, at kursisterne på vores kurser og efteruddannelsesforløb kan anvende og omsætte de lærte kompetencer i deres daglige arbejde. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på transfer.

Læring og transfer - i forbindelse med kompetenceudvikling
Et grundtræk i al uddannelse og efteruddannelse er, at man bliver uddannet til noget, som følger efter uddannelsens afslutning. Man tilegner sig kompetencer, som efter kurset kan anvendes i daglige praksis. 

I Social & SundhedsSkolen, Hernings Kompetencecenter har vi fokus på overførbarheden af den læring, som foregår på vores kurser. Vi arbejder på at give overgangen mellem kursus og praksis – og dermed udbyttet af det, kursisterne lærer – en høj kvalitet. 

Et eksempel på viden overført fra kursus til praksis, er fortællingen her fra Lisbeth Hedegaard, Lemvig kommune, der i 2018 var på et kursus omkring Aktivitet, Livshistorie, Innovation, gennemførelse og formidling.  

 

Fra kursusforløb til konkret handling på arbejdspladsen! Hør Lisbeth Hedegaard fortælle om hendes møde med KompetenceCentret på SOSU Herning.

 

 

Medarbejdere i KompetenceCentret

Chef for KompetenceCentret Anne Mette Vind
Kontakt via skolens hovednummer 9627 2929

 • Afdelingsleder Rhina Høj Eriksen
  Mail: rhe@sosuherning.dk eller tlf. 3016 8990

 • Koordinator Line Kusk Andreasen
  Underviser og koordinerer i forhold til kurser og AMU-uddannelse samt planlægning ved større rekvirerede opgaver, kvalitetssikring, markedsføring m.m. Samarbejder om udbud med de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og VEU-Center Midtvest.
  Mail: lka@sosuherning.dk eller tlf. 3016 9015

 • Koordinator Jane Abildskov Barenholdt
  Underviser og koordinerer i forhold til kurser og AMU-uddannelse samt planlægning ved større rekvirerede opgaver, kvalitetssikring, markedsføring m.m. Samarbejder om udbud med de øvrige social- og sundhedsskoler i regionen og VEU-Center Midtvest.
  Mail: jab@sosuherning.dk eller tlf. 3016 9064

 • Administrativ medarbejder Pia Merete Hansen
  Kontakt ved spørgsmål vdr. udbud, tilmelding, priser, tidspunkter, hjælpemidler og andet praktisk. 
  Mail: piha@sosuherning.dk eller tlf. 3016 9037

Udbudspolitik for voksen- og efteruddannelse

Godkendte fælles kompetencebeskrivelser

Social & SundhedsSkolen, Herning er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser inden for nedenstående Fælles Kompetencebeskrivelser (FBK):

 • 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
 • 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
 • 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge
 • 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

Skolelån/udlån


Skolelån:
Ingen aktuelle skolelån

Udlån: 
Ingen aktuelle udlån

  

Har du brug for hjælp?