Temadag for kommunale og regionale ledere

JUNI 2020: TEMADAG for ledere for kommunernes sundheds- og ældreområde, afdelingsledere fra Region Midtjylland (somatik og psykiatri), FOA og jobcentre

Vi taler om:

  • Prøver på AMU-uddannelser
  • Projekt "En værdi død"
  • Ny mesterlære
  • Dialog om kompetenceudvikling og behov

Hent invitationen her

Tidspunkt: 10. juni 2020 klokken 12.00 - 15.30
Tilmelding: senest 28. maj 2020 via mail til adm. medarbejder Pia Merete Hansen på piha@sosuherning.dk - angiv navn og arbejdsplads

Ved spørgsmål: Kontakt administrativ medarbejder Pia Merete Hansen på 3016 9037