Coronavirus

P.g.a. risikoen for coronavirussmitte har skolen måttet aflyse langt størstedelen af de internationale aktiviteter i 2020. Vi håber at kunne genoptage tråden i 2021. Indtil da har følgende politik og forholdsregler.

Skolen følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger og Statens Seruminstituts landeliste. Hvis et land ikke er åbent ifølge landelisten på udrejsetidspunktet, vil skolen ikke støtte udrejsen.

  • P.t. er der ingen partnerlande i Europa, som regnes for "åbne" i følge landelisten.

Skolen arbejder for at klargøre udsendelser i 2021, men udmelder aflysninger mindst to måneder før udsendelse, hvis der ikke er grund til at tro, at udsendelserne kan gennemføres. Husk at udsendelser skal godkendes både af skolen og af arbejdsgiver.

  • I øjeblikket er al aktivitet aflyst til og med februar 2021.
  • Beslutning for aktviteter i marts og april 2021 træffes og udmeldes senest 4. januar.