Coronavirus

P.g.a. risikoen for coronavirussmitte har skolen måttet aflyse langt størstedelen af de internationale aktiviteter i 2020. Vi håber at kunne genoptage tråden i 2021. Indtil da har skolen følgende politik og forholdsregler.

Skolen følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger og Statens Seruminstituts lande- or regionsliste. Hvis et land ikke er åbent ifølge landelisten på udrejsetidspunktet, vil skolen ikke støtte udrejsen.

  • P.t. er Norge, Tyskland, Island og Finland iblandt de "åbne" lande, hvor skolen har forbindelser.

Skolen arbejder for at klargøre udsendelser i 2021, men udmelder aflysninger ca. to måneder før udsendelse, hvis der ikke er grund til at tro, at udsendelserne kan gennemføres. Husk at udsendelser skal godkendes både af skolen og af arbejdsgiver.

  • I øjeblikket er al aktivitet aflyst til og med juli 2021.
  • Beslutning for aktviteter i august-september 2021 træffes og udmeldes inden udgangen af juni 2021.