Skole og arbejdsgivere har indgået aftale om hvordan vi samarbejder om udsendelse af elever i udlandspraktik, herunder frister, varsling og AUB-dokumentation. En beskrivelse af processen for social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent-elever kan findes i det vedhæftede dokument.

For andre elever, herunder hjælperelever, aftales forløbet fra elev til elev.