Kvalitet

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland arbejder systematisk med at sikre kvaliteten i uddannelserne. Der følges løbende op på strategi og planer, og skolen foretager løbende informationsindsamling og årlige evalueringer på baggrund af udviklingen i elev- og virksomhedstilfredshed samt gennemførelsesfrekvenser.

  

Trivsel og tilfredshed

Skolen gennemfører årlige tilfredshedsundersøgelser med eleverne og virksomhederne, der ansætter eleverne.

  

Gennemførelse og præstationer

Skolen analyserer årligt frafald og gennemførsel med henblik på at se hvad der skal til for at sikre en høj gennemførsel. Vi deler resultaterne med arbejdsgiverne, så vi fællesskab kan spotte udsatte elevgrupper og samarbejde om at fastholde dem. Skolen holder også øje med skolens elevers faglige præstationer. Vi mener, at det ikke blot er nødvendigt at hæve gennemsnitskaraktererne men også at sikre, at alle skolens elever oplever, at uddannelsen gør dem dygtigere, såvel de højest- som de lavestpræsterende.

Skolen er p.t. igang med at udvikle et eget kvalitetssystem til afløsning for Handlingsplan for Øget Gennemførsel.

 

 

Karakterer

Skolen offentliggør årlige karaktergennemsnit fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag. 

Studietid og fuldførelsesprocent

P.g.a. lukningen af Databanken er der ikke p.t. adgang til fuldførelsestid eller -frekvenser. Det er muligt at se antallet af fuldførte elever på Datavarehuset.

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb 2 fordelt på til-uddannelse.

AMU: Viskvalitet.dk

Deltagernes vurdering af AMU 2020: Resultater fordelt på spørgsmål

Deltagernes vurdering af AMU 2020: Resultater fordelt på mål

  

Har du brug for hjælp?