Kvalitet

Social & Sundhedsskolen, Herning arbejder systematisk med at sikre kvaliteten i uddannelserne. Der følges løbende op på strategi og planer, og skolen foretager løbende informationsindsamling og årlige evalueringer på baggrund af udviklingen i elev- og virksomhedstilfredshed samt gennemførelsesfrekvenser.

  

Trivsel og tilfredshed

Skolen gennemfører årlige tilfredshedsundersøgelser med eleverne og virksomhederne, der ansætter eleverne.

  

Gennemførelse og præstationer

Skolen analyserer årligt frafald og gennemførsel med henblik på at se hvad der skal til for at sikre en høj gennemførsel. Vi deler resultaterne med arbejdsgiverne, så vi fællesskab kan spotte udsatte elevgrupper og samarbejde om at fastholde dem. Skolen holder også øje med skolens elevers faglige præstationer. Vi mener, at det ikke blot er nødvendigt at hæve gennemsnitskaraktererne men også at sikre, at alle skolens elever oplever, at uddannelsen gør dem dygtigere, såvel de højest- som de lavestpræsterende. Skolens planer for arbejder med gennemførsel udmøntes årligt i handlingsplanen for gøet gennemførsel.

 

 

Karakterer

Skolen offentliggør årlige karaktergennemsnit fordelt på uddannelser, uddannelsestrin og fag. 

Studietid og fuldførelsesprocent

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent på Grundforløb 2 og hovedforløbene.

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb 2) fordelt på til-uddannelse.

Overgang til beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvenser året efter færdiggjort uddannelse.

Gennemførselsprocenter for AMU

  

Har du brug for hjælp?