Udvikling

Undervisere på skolen udvikler løbende på undervisningen. Nedenfor oplistes de aktuelle projekter.

  

Klasseledelse og erfaringsopsamling (KLEO)

Projektet er et fællesprojektet imellem regionale ungdomsuddannelser, der udvikler undervisernes kompetencer i relations- og klasseledelse igennem anvendelse af QTI som samtaleværktøj. Projektet er en fortsættelse af det ligeledes regionale Relations- og Klasseledelse-projekt, der udviklede en model for den praktiske anvendelse af QTI. Det nye projekt udbreder ROKs erfaringer og inddrager de enkelte skolers ledelser for at sikre , at skolerne er rustet til at arbejde videre med metoderne selv. Projektet starter med optræning af QTI-mentorer og ledelsesinddragelse i foråret 2017, mens skolens undervisere vil begynde at deltage i udviklingsaktiviteter i foråret 2018.

Forløb: 2017-2020
Projektgiver: Region Midtjylland

 

Innovationsskoler Midt

Projektet vil kompetenceudvikle undervisere så de er bedre i stand til at udvikle elevernes innovative kompetencer. Projektet vil bringe innovation ind som en integreret del af elevernes uddannelse, så eleverne arbejder med at tænke innovativt inden for rammerne af de vante faglige udfordringer.

Projektet vil arbejde med Fonden for Entreprenørskabs innovationspædagogiske modul for undervisere som en central del af udviklingen

Forløb: 2017-18
Projektgiver: Region Midtjylland

Regionalt simulationsprojekt

Projektet udvikler fælles standarder for simulationsundervisning imellem SOSU-skolerne i Region Midt.

Forløb: 2017-20
Porjektgiver: Region Midtjylland

Feedback på undervisernes styrings- og relationskompetencer

Projektet vil udvikle pædagogisk ledelse m.h.p. at understøtte undervisernes arbejde med deres styrings- og relationskompetencer.

Forløb: 2016-2017
Projektgiver: Undervisningsministeriet

Trivsel Smiley

Skolen deltager sammen med Agroskolen Hammerum i et projekt under Psykiatrifonden. I projekt Trivsel-Smiley udvikler to af skolens undervisere et program til undervisning af deres kolleger i forebyggelse og håndtering af elevernes mistrivsel. Programmet har basis i Psykiatrifondens ekspertviden om mental sundhed og vil munde ud i en årlig tilbagevendende certificering af skolen, den såkaldte Trivsel-Smiley.

Forløb: 2017
Projektgiver: Psykiatrifonden

Signaturplakat

Projekt Signaturplakat har til formål at skabe større sammenhæng imellem skole og praktik igennem opgaver, der går på tværs af skole- og praktikforløb. Eleverne får uddelt opgaver på skolen umiddelbart inden de skal i praktik. Opgaverne bliver skrevet op på plakater, som eleverne så tager med sig ud på praktikken. Ad den vej inddrages praktikvejledere og andet personale på praktikstedet i opgaven og skaber en klarere sammenhæng imellem skole- og praktikperioder for både eleven selv og medarbejderne på praktikstedet.

Forløb: 2017
Projektgiver: Undervisningsministeriet

Global Parathed

Projektet tilsigter, at flere elever skal vælge udlandsophold som del af uddannelsesforløbet.

Forløb: 2017-18
Projektgiver: Region Midt

  

Kontakt