Udvikling

Undervisere på skolen udvikler løbende på undervisningen. Nedenfor oplistes de aktuelle projekter.

  

EUD for alle

I EUD for Alle får unge og unge voksne mulighed for at komme tættere på EUD. Mange aktører – grund- og efterskoler, erhvervsskoler, FGUer, UU m.fl. samarbejder om at udvikle og tilbyde aktiviteter, som kan øge kendskabet til EUD

Forløb: 2019-2022
Projektgiver: EUs Socialfond

Science II

Science II skal kvalitetsikre SOSU-uddannelser i Jylland/Fyn gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseretundervisningspraksis i naturfag. Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 9 SOSU-skoler, der sammen skaberrammerne for ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum. Der gennemføres 100 pilotforløb med 2.000 elever.

Forløb: 2020-
Projektgiver: EUs Socialfond

Mentorstøtte

Projekt Mentorstøtte er en del af et projekt ledet af Randers Social- og sundhedsskole. Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland arbejder med overgangen fra grundforløb til hovedforløbet.

Projektet sætter fokus på de elever, der oplever starten af hovedforløbet som et chok og derfor falder fra. Projektets aktiviteter har til formål at synliggøre og forberede eleverne på det studie- og arbejdsliv, der venter dem, når de afslutter grundforløbet.

Projektet kører på holdene gs20051 og 20111.

Forløb: 2020-2021
Projektgiver: Undervisningsministeriet (FoU-pulje)

  

Kontakt