Øget fokus på rekruttering til SOSU-faget

Uddrag af pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet

Mange steder i landet er det vanskeligt at finde SOSU’er og sygeplejersker, når kommuner og regioner slår stillinger op. Det kan have konsekvenser for ældre og syge borgere og for de medarbejdere, der mangler kolleger i vagtskemaet.

Derfor sætter regeringen - med ældreminister Thyra Frank, undervisningsminister Merete Riisager, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og uddannelses – og forskningsminister Tommy Ahlers – gang i en grundig kortlægning, som skal være med til at pege på løsninger og danne grundlag for mulige kommende initiativer. 

Kommissoriet for arbejdet forventes færdigt til november.

For at belyse rekrutteringsudfordringerne vil regeringen blandt andet skabe et overblik over tilgangen og frafaldet på de tre uddannelser på området - SOSU-assistent-, SOSU-hjælper- og sygeplejerskeuddannelsen. Det skyldes blandt andet, at frafaldet på SOSU-uddannelserne er for stort, og at der også de seneste år har været en faldende tilgang.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

”Flere unge skal kunne se sig selv som SOSU’er og opfatte uddannelsen som en attraktiv og spændende uddannelses- og karrierevej. Det kræver blandt andet, at vi bliver mere skarpe på, hvordan vi imødekommer de behov og forventninger, de unge kommer med, så vi kan tiltrække og fastholde de rette kandidater. Her har vi brug for hjælp fra kortlægningen, som skal komme med vigtige bud på, hvordan uddannelserne og lokale og regionale ansættelsessteder kan skabe et godt ungemiljø.”

Se kommissoriet og hele pressemeddelelsen her på Undervisningsministeriets hjemmeside