Få 10.000 kr. i tilskud til kvalifikationsløft

Faglærte og ufaglærte medarbejdere får via VEU-omstillingsfonden mulighed for at søge op til 10.000 kroner i tilskud årligt, hvis de deltager i akademi- og/eller diplomuddannelse.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017 en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. I denne aftale indgår blandt andet oprettelsen af en omstillingsfond under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der afsættes 65 millioner kroner i fonden, som konkret betyder, at faglærte og ufaglærte, der tilmelder sig uddannelsesmoduler fra akademi- og diplomuddannelser, kan søge om tilskud på op til 10.000 kroner årligt.

Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser. 

Læs hele nyheden fra Uddannelses- og Forskningsministeriet her