Ny SOSU-skole i Holstebro i foråret 2021

Fra foråret 2021 kan eleverne på social- og sundhedsskolen i Holstebro boltre sig på 3000 nybyggede kvadratmeter på Døesvej i Holstebro.

Her bygger Social & SundhedsSkolen, Herning en ny skole, primært til elever og kursister fra de tre nordlige samarbejdskommuner, Holstebro, Lemvig og Struer.

Første spadestik i foråret 2020
Efter planen tages det første spadestik i februar 2020 til den nye SOSU-skole, som kommer til at rumme undervisningen af social- og sundhedshjælper-, social- og sundhedsassistent- og pædagogiske assistentelever samt deres cirka 25 undervisere og administrativt personale.

Det betyder, at den nuværende løsning med undervisningen i lejede lokaler på UC Holstebro samt tilknyttede pavilloner bliver erstattet af en helt ny og moderne skole, hvor blandt andet indeklima og bæredygtighed er i fokus sammen med ønsket om et skolemiljø, hvor fællesskabet har gode kår.

Håber på endnu flere elever
Social & SundhedsSkolen, Herning er bygherre på den nye Holstebro-skole, og direktør, Mads Schmidt Haagensen glæder sig til at byde eleverne fra de nordlige kommuner velkommen i 2021:

- Vi glæder os rigtig meget til at kunne give elever og kursister endnu bedre rammer for en god uddannelse. Og vi håber med et attraktivt skolemiljø at kunne være med til – i samarbejde med Struer, Lemvig og Holstebro kommuner - at tiltrække endnu flere unge og voksne til fag, hvor der i den grad er brug for flere hænder og engagerede medarbejdere, siger han.

Fokus på indeklima og bæredygtighed
Planer om at bygge en ny SOSU-skole i Holstebro har været undervejs i et par år. Efter en konkurrence om at finde det rette match er der nu underskrevet kontrakt med firmaet Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S.

De har sammen med Søren Andersen Arkitekter, Gjørtz Arkitekter og Oluf Jørgensen A/S fået totalentreprisen på byggeriet, der kommer til at være i tre plan med en bærende konstruktion af limtræsøjler og –bjælker.

-  Vi har valgt at gå med en lidt speciel konstruktion, hvor træ udgør den primære konstruktion frem for beton. Det gør vi for at give elever og medarbejdere et godt indeklima og for at holde byggeriet bæredygtigt, forklarer direktør, Mads Schmidt Haagensen.

Byggeriet er budgetteret til 55 millioner og kommer til at ligge på Døesvej i umiddelbar nærhed af UC Holstebro på et område, hvor der i dag primært er parkeringsplads.