Uddannelse gav helt andet syn på arbejdsopgaverne

Mette Kirstine Jacobsen ønskede at bringe mere dybde og faglighed i sit arbejde efter 9 år som ufaglært omsorgsmedhjælper på Hyldgården i Holstebro. Derfor besluttede hun at tage pædagogisk assistentuddannelsen på et hold særligt tilrettelagt for voksne med relevant erhvervserfaring

I januar blev 45-årige Mette Kirstine Jacobsen færdiguddannet pædagogisk assistent og kunne vende retur til arbejdspladsen, bo- og dagtilbuddet Hyldgården i Holstebro efter et lille års uddannelsesorlov. Her er hun nu tilbage i hverdagen hos borgerne, der alle har nedsat fysiske og psykiske funktionsevner. Rammerne og en stor del af opgaverne er de samme, men det er Mette ikke.

 

Mette Kirstine Jacobsen valgte at uddanne sig som pædagogisk assistent efter 9 år som ufaglært omsorgsmedhjælper.


- Jeg kom tilbage med ret store forventninger til mig selv og med en idé om, at nu træder jeg ind ad døren, og så går det jo nok, som det plejer. Men det gjorde bare slet ikke, erkender Mette. 

Mange forandringer var sket på Hyldgården, hvor både ledelse, personale og beboergruppen havde gennemgået en forandring, mens Mette var væk på uddannelsen. Og der var også sket noget med Mette, hvilket overraskede hende selv:

- Jeg havde faktisk tænkt, at jeg rigtig gerne ville tilbage og have lidt fingre i det der ferieplanlægning og sådan, for det havde jeg brændt rigtig meget for – og jeg havde brændt rigtig meget for aktiviteterne. Men det var, som om jeg kom tilbage med helt andre briller på!

Hvor hun førhen var landet i en rolle som blæksprutte og en form for praktisk gris, der nød at have styr på bestilling af indkøb, julepynt, ferieplanlægning og harmonikafester, så var der pludselig noget andet, der trak i hende:

- Jeg er slet ikke der mere; den del har jeg bevidst sagt fra. Jeg vil gerne være en professionel fagperson, der går ind og tager nogle andre opgaver og på den måde er med til at lægge vejen frem for mig selv, siger hun og reflekterer lidt over ændringen:

- Når man fungerer som sådan en blæksprutte, så er det faktisk svært at være den, der synker ned i dyndet engang imellem, og det vil jeg gerne mere af nu.

Ligeværdige i fagligheden
Ønsket om at bygge noget konkret faglig viden på de mange års praksiserfaring havde længe boblet i Mette Kirstine Jacobsen.

- Jeg synes egentlig, at jeg rent praktisk kunne gøre mit arbejde lige så godt som mine kolleger, og jeg var rigtig god til at skabe relationer til beboerne, men jeg havde et ønske om gerne at ville føle mig lige så fagligt rustet som mine dygtige kolleger. For eksempel har det altid været svært for mig, hvis jeg skulle ind og lave en handleplan – der følte jeg, at jeg lige manglede den der vigtige baggrundsviden og det sidste i at kunne beskrive, hvorfor vi gør, som vi gør, forklarer Mette.

Efter et år på uddannelse med teorier, pædagogiske diskussioner med ligesindede klassekammerater og spændende, faglige udfordringer er den faglige selvsikkerhed i top, og Mette Kirstine Jacobsen føler sig fuldt ud rustet til at køre parløb med de øvrige fagpersoner i personalegruppen på Hyldgården.

- Jeg er blevet virkelig bevidst, og jeg kan mærke en forskel, når jeg sidder og arbejder med for eksempel metodeplaner og går i dybden med en borger og vores tilgang til forskellige problematikker ift. ham/hende. Jeg synes, det er vildt spændende, og nu er jeg ikke bange for at sætte mig op på siden af de her dygtige pædagoger og sige, at jeg har lige så meget at komme med, siger hun og fortæller om en helt konkret situation, der viser, hvor meget hun har flyttet sig.

- Jeg blev bedt om selv at tage kontakt til en sagsbehandler angående en ekstra bevilling til en beboer. Førhen har en koordinator taget sig af den kontakt, og jeg ved, at jeg inden mit uddannelsesforløb ville være blevet nervøs over selv at skulle løse den opgave. Men vi fik bevillingen, og jeg var egentlig ret stolt af det skriv, jeg fik lavet og kunne mærke, at jeg sagtens kunne komme med en faglig begrundelse for, at vi havde brug for mere hjælp, fortæller Mette begejstret.

Høje på innovation og fordybelse
På skolen oplevede Mette Kirstine Jacobsen også, hvordan helt uventede ting pludselig fangede hendes interesse:

- Den der spredning i fag. Jeg havde slet ikke tænkt på, at vi skulle ned og have så mange forskellige fag; det var vildt. Hvem havde tænkt på innovation som fag? Det var vi fuldstændige høje over på klassen – det var et vildt fedt fag at få, mindes hun.

Udover spændende fag samt et fantastisk sammenhold og udbytterigt klassefællesskab oplevede Mette Kirstine Jacobsen også virkelig at kunne bringe sine mange års pædagogiske erfaring i spil:

- At komme fra en vildt travl hverdag – og så sidde der et år og fordybe sig i enkelte cases og begreber; det har været fantastisk. Fordi man har så meget med, og man lige kan tænke tilbage… ”Ej ja, dengang jeg sad der i en stjernestund med en borger, hvor det hele spillede. Hvorfor gjorde det egentlig det?” Jeg havde fornemmelsen af, at vi voksne mennesker, der havde været ude i så mange år - vi var selv med til at løfte niveauet på vores uddannelse. 

Meget mere faglighed
Også blandt kollegerne er det blevet bemærket, at Mette Kirstine Jacobsens tid på skolebænken med næsen fordybet i pædagogikken har bragt noget nyt med til personalegruppen.


Rikke Rasmussen (tv) er kollega til Mette Kirstine Jacobsen på Hyldgården i Holstebro, hvor er tydeligt mærker, at Mette har udviklet sig efter et års uddannelsesforløb.

- Jeg mærker, at når vi i personalegruppen har en diskussion, så ser du meget mere fagligt på det. Før var det mere dig som person, der talte, hvor nu har du meget mere fagbrillerne på og ser med helt andre øjne på problematikkerne, bemærker kollegaen, Rikke Rasmussen

Hun er uddannet socialpædagog og varetager for tiden en del pædagogiske koordinatoropgaver i huset på Hyldgården, hvor Mette Kirstine Jacobsen arbejder. Og Rikke Rasmussen mærker tydeligt, hvordan samarbejdet med Mette har ændret sig.

- Du har altid været interesseret i arbejdet bag, men man kan godt mærke, at det er blevet mere spændende for dig nu, hvor du er tilbage. F.eks. i dag hvor vi lige har siddet og arbejdet i dybden med en præsentation til vores kolleger omkring en borger. Der kan jeg mærke, at du brænder for det, og så er der nogle andre, der kan arrangere den der sommerhustur!

- Helt klart; det er sjovere at få fingrene i dybden, erkender Mette Kirstine Jacobsen.

Skal du med på det næste pædagogisk assistenthold for voksne med relevant erhvervserfaring (PA EUV1) – læs mere her!