Skolens mission, vision og værdier

Vores mission er at uddanne og efteruddanne personale inden for det social- og sundhedsfaglige samt pædagogiske område med høj, fremtidssikret kvalitet. 

Vores vision for 2020 er, at vi udbyder uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som det grundstof, undervisningen bygger på. 

Sammen med skolens værdier udgør vores vision og mission grundlaget for, at vi i de kommende år kan arbejde målrettet mod at nå vores mål, som uddybet i skolens strategi 2020 

Værdierne, der giver vores måde at drive skole på sammenhængskraft,  er:

  • samarbejde
  • faglighed
  • medansvar
  • udvikling