Materiale til praktikvejledere for PA-elever

  

Forsikringsforhold som elev

Helhedsevaluering

Klagevejledning

Litteraturliste

Litteraturliste (hold: PA2202)

Litteraturliste (hold: PA2108)

Litteraturliste (hold: PA2101)

Litteraturliste (hold: PA2007)

Litteraturliste (hold: PA2001)

 

 

 

 

 

Lokal undervisningsplan (LUP) inkl. bedømmelsesplan og eksamensregler

Love og bekendtgørelser

Praktikerklæring

Praktikmateriale - Praktikplatform

Veje til den gode praktik