Materiale til praktikvejledere for PA-elever

  

Forsikringsforhold som elev

Helhedsevaluering

Klagevejledning

Litteraturliste

Litteraturliste (hold: pa2101)

Litteraturliste (hold: pa2007)

Litteraturliste (hold: pa2001)

Litteraturliste (hold: pau1901, pau1907, pau1909)

 

 

 

Lokal undervisningsplan (LUP) inkl. bedømmelsesplan og eksamensregler

Love og bekendtgørelser

Praktikerklæring

Praktikmateriale - Praktikplatform

Veje til den gode praktik