• 2 uddannelser i 1

    EUX Velfærd

Bliv faglært student!

EUX-uddannelsen giver dig mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Uddannelsen er for dig, der er målrettet og har talent for at arbejde med mennesker, og som gerne vil holde mulighederne for videreuddannelse åbne. Kombinationen af en erhvervsuddannelse og en studentereksamen giver dig rig mulighed for at afprøve teorien i praksis, når du som led i din uddannelse er i praktik.

EUX Velfærd udbydes på social- og sundhedsassistentuddannelsen - pt. udbyder Social & SundhedsSkolen, Herning ikke EUX på pædagogisk assistentuddannelse.

Grundforløb med EUX

Hovedforløb med EUX

Med en EUX-uddannelse har du efterfølgende gode muligheder for at tage en videregående uddannelse.