Hovedforløb med EUX

Social & SundhedsSkolen, Herning udbyder EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Pt. udbyder vi ikke den pædagogisk assistentuddannelse med EUX. 

Du tager altså social- og sundhedsassistentuddannelsen samt en række gymnasiale fag, der giver dig mulighed for at tage en videregående uddannelse efterfølgende. 

 

Start i Herning eller Holstebro: August
Ansøgningsfrist: 3-4 måneder før uddannelsesstart (kontakt arbejdsgiver)

  

Adgangskrav

For at blive optaget på et hovedforløb med EUX skal du have gennemført Grundforløb 1 og 2 med EUX eller tilsvarende.

Kontakt skolens studievejledere, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, så hjælper de dig gerne videre. 


Behov for opkvalificering?

Nogle ansøgere vil have behov for opkvalificering for at opfylde adgangskravene. Landet over har VUC tilbud om specifikke klargøringsforløb forud for en EUX-uddannelse. (Aktuelle tilbud på VUC i Herning og Holstebro)

Ansøgning og ansættelse

På Social & SundhedsSkolen, Herning kan du tage EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Hvis du gerne vil uddanne dig som social- og sundhedsassistent med EUX, skal du søge om en elevplads direkte hos en kommune eller hos regionen.

Det er arbejdsgiverne, der fastlægger ansøgningsfristerne, så hold øje med deres hjemmesider for nærmere information. 


Find links og kontaktoplysninger til arbejdsgivere

Herning Kommune
Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Bente Schleicher / bente.schleicher@herning.dk

Særligt for ansøgere til PA med EUX
Kontaktperson: Mette Isager-Nielsen / cblmi@herning.dk

Holstebro Kommune 
Kontaktperson: Udviklingskonsulent Lisbeth Munk / lisbeth.munk@holstebro.dk

Ikast-Brande Kommune
Kontaktperson: Uddannelseskonsulent Anne Sofie Severinsen / ansse@ikast-brande.dk

Lemvig Kommune
Kontaktperson: Uddannelseskoordinator Else Sørensen / else.sorensen@lemvig.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
Kontaktperson: Uddannelsesansvarlig Birthe Nyrup Dahl / birthe.nyrup.dahl@rksk.dk

Struer Kommune - aktuelle opslag til elevstillinger vil kunne findes her
Kontaktperson: Bodil Mogensen / bomo@struer.dk

Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest - aktuelle opslag til elevstillinger vil kunne findes her
Kontaktperson: Erna Leth / erna.leth@vest.rm.dk

På skolen

På Social & SundhedsSkolen, Herning kan du tage EUX Velfærd på social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. 

Som EUX-elev tager du sideløbende en gymnasial uddannelse oveni. 

Praksisnær undervisning
Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det, du lærer på skolen, og den hverdag, du møder i praktikken. 

Derfor er en stor del af undervisningen tillrettelagt, så den er praksisnær, anvendelsesorienteret og helhedsorienteret. Det betyder at der i undervisningen bl.a. bruges simulationsundervisning, hvor situationer i praksis efterlignes. Der tages udgangspunkt i dine oplevelser fra praktikken, og der arbejdes med læringsaktiviteter med indhold fra flere fag på én gang.

Fag

Fag på hovedforløb Social- og sundhedsassistent med EUX:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Kemi B
 • Kommunikation/it C
 • Biologi C
 • Psykologi C
 • Valgfag

 • Social- og sundhedssektoren
 • Pleje og dokumentation
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats
 • Psykologi og kommunikation
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Sygepleje
 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation
 • Somatisk sygdomslære og farmakologi
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi
 • Forebyggelse og rehabilitering
 • Sundhedspædagogik og kommunikation

Fag på hovedforløb Pædagogisk assistent med EUX:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B
 • Kommunikation/it C
 • Biologi C
 • Idéhistorie B
 • Valgfag

 • Pædagogik
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

I praktik

Når du starter på en erhvervsuddannelse med EUX, underskriver du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, som dermed har ansvaret for den praktiske del af din uddannelse. Dine tre praktikker foregår i en kommune, i psykiatrien/socialpsykiatrien og på sygehusområdet.

Varighed

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent med EUX varer 4 år og 7 måneder inklusiv grundforløb.

Uddannelsen til pædagogisk assistent med EUX varer 4 år inklusiv grundforløb.

Økonomi

Som elev på et hovedforløb med eller uden EUX betaler din arbejdsgiver elevløn under uddannelsen, både i skole- og praktikperioder.

Link til lønsatser

Job og videreuddannelse

Når du er uddannet social- og sundhedsassistent med eller uden EUX, kan du arbejde inden for sygehusområdet, i socialpsykiatrien eller i en kommune med ældre, syge og mennesker med et handicap. 

Når du er uddannet pædagogisk assistent med eller uden EUX, kan du typisk søge arbejde i daginstitutioner, SFO'er samt i dag- og botilbud for personer med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. En pædagogisk assistent kan arbejde i mange forskellige pædagogiske tilbud og med mange forskellige pædagogiske målgrupper.

Du har også mulighed for kompetenceudvikling i form af kurser eller akademiuddannelse, der er adgangsgivende til en diplomuddannelse. 

Når du har taget social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse med EUX, har du gode forudsætninger for at søge ind på en videregående uddannelsen - og du har endda lidt ekstra i bagagen. Nemlig en masse værdifuld erfaring fra dine praktikker. 

Læs mere her